Skorrehovej




Den  nye udstykning set fra stien langs Holme Å mod Hovborgvej.


Der bliver plads  til ca. 15 parceller på størrelse fra ca. 1000 m2 til ca. 1600 m2



Den  nye udstykning set fra Hovborgvej mod Holme Å.


Klik her for at se et kort over området.                                             Klik her for at se den foreløbige udstykningsplan.



Senest opdateret d. 31-03-2012