Borgerbladet


 

Her vil du også kunne finde oplysninger om borgerbladet og om borgerbladets redaktion, layout og trykning.Har du indlæg til borgerbladet eller annoncer, som du gerne vil have med i borgerbladet, skal du blot maile dit materiale til flg. adresse:borgerbladet@tofterup.dk   


Ansvarshavende redaktør:   Lia de Sain

Opsætning og layout:   Børge KonstmannBorgerbladet udkommer 5 - 6 gange om året.

Borgerbladet bliver omdelt af 6. klasse på Starup Skole, som på denne måde indtjener et økonomisk tilskud til klassens traditionsrige lejrskoletur til Bornholm.Borgerbladet forfattes af medlemmer af borgerforeningens bestyrelse samt eksterne skribenter.

Borgerforeningens bestyrelse har ene og alene ansvaret for indholdet i de artikler, som er skrevet af medlemmer af borgerforeningens bestyrelse.

Eksterne skribenter har personligt ansvar for hvad de måtte skrive.Borgerbladets annoncører har ansvaret for annoncernes indhold og ordlyd.


 

Se sidste nummer af borgerbladet ved at klikke her.

 

Tilmeld din kontingent til borgerforeningen 


Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet.

I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon, som viser, at du er på en sikker server.

Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje.

Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice. 
Senest opdateret d. 03-12-2016