Holme Ådalens  Afgræsningsforening

        
       
        Information om offentlig og privat medfinansiering af Projekt Grøn Eng langs Holme Å.
 Høstfesten D. 24 Sep. 2016 er aflyst, på grund af skolefesten samme dagDonér dine brugte hegnspæle til Holme Ådalens Afgfræsningsforening. Se mere her.

Holme Ådalens  Afgræsningsforening laver naturpleje med det formål at genskabe den åbne ådal langs med Holme å, så ådalen får et mere varieret plante- og  dyreliv. 


 

 


Naturplejen sker ved, at kvæg af  racerne Skotsk højland, Galloway og Angus  afgræsser eng, mose og overdrev langs med åen.

Afgræsningen betyder, at en række  karakteristiske eng- og mose planter får bedre betingelser for at gro.

For eksempel håber vi, at den smukke majgøgeurt vil sprede sig i hele ådalen.

Afgræsningen vil også betyde, at betingelserne for en række vadefugle vil blive forbedret.

Måske kunne vi være heldige at få lov at se storken i engene igen. 

 


Alle borgere - primært med tilknytning til Starup-Tofterup - har mulighed for at blive medlemmer af foreningen, og hermed følger også muligheden for at købe kød fra de dyr, som de har kunnet nyde i fennerne sommeren igennem.

Det er også muligt for medlemmer af foreningen, at have egne dyr på arealerne langs Holme Å. 


   

Ideen til afgræsningsforeningen er opstået  lokalt i 2009.

Siden har frivillige i fællesskab arbejdet  med at få realiseret projektet.

Der er 25 lodsejere som har lagt jord til projektet.

Har du lyst til at blive medlem eller høre  mere om foreningen, er du meget velkommen til at kontakte en af bestyrelsens  medlemmer.  Bestyrelse:

         Lasse  Thomsen (Formand) Tlf: 29 61 73  08
         Egon  Juhl (Næstformand) Tlf: 51 21 85  09
         Lars  Lauritsen (Sekretær) Tlf: 40 34 56  30
         Bjørn  Bjerre (Kasserer) Tlf: 30 28 36  10
         Ove  Lund Tlf: 21 22 80  04Links:

Indkaldelse til generalforsamling
Vedtægter

Plejeplan

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. april 2013
Senest opdateret d. 16-05-2016